saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000026

Detalle do expediente

Extracto: De medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07017502

Data de creación: 14/02/2007

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
14/02/2007 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07017502
14/02/2007 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07017502
14/02/2007 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07017502
19/02/2007 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/02/2007 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
21/02/2007 Publicación da iniciativa BOPG Número: 292
21/02/2007 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 292
23/02/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07017754
26/02/2007 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07016186
26/02/2007 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
28/02/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07016372
02/03/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07017988
06/03/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/03/2007 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 07018053
06/03/2007 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/03/2007 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
06/03/2007 Acordo de ampliación do prazo de emendas Xunta de Portavoces
06/03/2007 Ratificación da ampliación prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/03/2007 Ratificación ampliación prórroga prazo emendas articulado Mesa do Parlamento
07/03/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 304
09/03/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07016632
09/03/2007 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07016633
12/03/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07018280
12/03/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07018286
12/03/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07018288
13/03/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07016881
13/03/2007 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 07018328
13/03/2007 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 07018329
13/03/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
14/03/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/03/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 312
19/03/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07018494
20/03/2007 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
20/03/2007 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07018634
20/03/2007 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 315
21/03/2007 Designación da Ponencia Comisión
26/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/03/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/04/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/04/2007 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/04/2007 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/04/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 340
27/04/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
27/04/2007 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07018631
27/04/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07020516
30/04/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 345
30/04/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 345
02/05/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/05/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
08/05/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
10/05/2007 Publicación da lei BOPG Número: 352
11/05/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07019280
11/05/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07019281
11/05/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07019282
15/05/2007 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 355
16/05/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 94
08/06/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 137
saltar ao pe de páxina