saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000020

Detalle do expediente

Extracto: De Policía de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07015003

Data de creación: 16/11/2006

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
16/11/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07015003
16/11/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07015003
16/11/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07015003
20/11/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
23/11/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
24/11/2006 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 241
24/11/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 241
29/11/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07013809
01/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015489
05/12/2006 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
11/12/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07014093
15/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015769
18/12/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07015809
19/12/2006 Ampliación da prórroga do prazo de emendas Mesa do Parlamento
21/12/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07014573
02/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07016964
02/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07016989
02/02/2007 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07016992
05/02/2007 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07015160
05/02/2007 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/02/2007 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
06/02/2007 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 281
06/02/2007 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 281
13/02/2007 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
26/02/2007 Designación da Ponencia Comisión
06/03/2007 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
15/05/2007 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 355
18/05/2007 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
18/05/2007 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07020929
18/05/2007 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 07020923
22/05/2007 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
22/05/2007 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
22/05/2007 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 359
22/05/2007 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 359
29/05/2007 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
01/06/2007 Publicación da lei BOPG Número: 365
12/06/2007 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07020414
12/06/2007 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07020415
12/06/2007 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07020416
22/06/2007 Publicación da lei no DOG DOG Número: 120
18/07/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 171
saltar ao pe de páxina