saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000013

Detalle do expediente

Extracto: De horarios comerciais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07011738

Data de creación: 28/08/2006

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Unanimidade

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/08/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07011738
28/08/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07011738
28/08/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07011738
29/08/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/08/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
31/08/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 187
01/09/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07010090
15/09/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07012510
18/09/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07012589
18/09/2006 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07012592
18/09/2006 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
18/09/2006 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
19/09/2006 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07010874
22/09/2006 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/09/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07012810
26/09/2006 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07011035
26/09/2006 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
27/09/2006 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07011050
27/09/2006 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 205
29/09/2006 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
02/10/2006 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 209
10/10/2006 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
17/10/2006 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
19/10/2006 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07014153
20/10/2006 Designación da Ponencia Comisión
23/10/2006 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
24/10/2006 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 221
09/11/2006 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/11/2006 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 241
28/11/2006 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/12/2006 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 247
05/12/2006 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2006 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/12/2006 Publicación da lei BOPG Número: 255
21/12/2006 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07014550
21/12/2006 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07014551
21/12/2006 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07014552
28/12/2006 Publicación da lei no DOG DOG Número: 248
02/02/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 29
saltar ao pe de páxina