saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000008

Detalle do expediente

Extracto: De creación do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07011051

Data de creación: 21/07/2006

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/07/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07011051
21/07/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07011051
21/07/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07011051
10/08/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/08/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
31/08/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 187
01/09/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07010088
15/09/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07012510
15/09/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07012530
18/09/2006 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
25/09/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07010964
27/09/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07012898
27/09/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07012906
28/09/2006 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07011190
02/10/2006 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/10/2006 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/10/2006 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 07011465
04/10/2006 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 210
06/10/2006 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07013224
10/10/2006 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
10/10/2006 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
11/10/2006 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 07013515
13/10/2006 Designación da Ponencia Comisión
13/10/2006 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/10/2006 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
25/10/2006 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 222
30/10/2006 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
03/11/2006 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 226
06/11/2006 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
21/11/2006 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/11/2006 Publicación da lei BOPG Número: 240
29/11/2006 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07013777
29/11/2006 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07013778
29/11/2006 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07013779
13/12/2006 Publicación da lei no DOG DOG Número: 238
11/01/2007 Publicación da lei no BOE BOE Número: 10
saltar ao pe de páxina