saltar ao contido

Expediente: 07/PL-000006

Detalle do expediente

Extracto: De modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia

Número de rexistro de entrada: 07006816

Data de creación: 28/04/2006

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Unanimidade

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/04/2006 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 07006816
28/04/2006 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 07006816
28/04/2006 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 07006816
02/05/2006 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
02/05/2006 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/05/2006 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 07007111
05/05/2006 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 133
05/05/2006 Publicación da iniciativa BOPG Número: 133
19/05/2006 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 07008188
22/05/2006 Aceptación da ampliación do prazo de emendas Presidencia do Parlamento
24/05/2006 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 07007784
02/06/2006 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 07009081
05/06/2006 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 07008224
05/06/2006 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 07009087
05/06/2006 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/06/2006 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
09/06/2006 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 157
12/06/2006 Designación da Ponencia Comisión
13/06/2006 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
19/06/2006 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
20/06/2006 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/09/2006 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 200
25/09/2006 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
25/09/2006 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 07012841
30/09/2006 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 208
02/10/2006 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
17/10/2006 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
19/10/2006 Publicación da lei BOPG Número: 217
20/10/2006 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 07011894
20/10/2006 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 07011895
20/10/2006 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 07011896
23/10/2006 Publicación da lei no DOG DOG Número: 213
saltar ao pe de páxina