saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000047

Detalle do expediente

Extracto: De medidas tributarias e de réxime administrativo.

Número de rexistro de entrada: 06018443

Data de creación: 22/10/2004

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
22/10/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06018443
22/10/2004 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06018443
25/10/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
27/10/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 658
28/10/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06037217
29/10/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06037243
15/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018828
15/11/2004 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 06037671
15/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018832
15/11/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/11/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018844
16/11/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
18/11/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06018899
18/11/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 671
19/11/2004 Designación da Ponencia Comisión
22/11/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
23/11/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/11/2004 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 06018989
24/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019039
24/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019070
24/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019076
24/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019077
24/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019078
24/11/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06019079
25/11/2004 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/11/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
25/11/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
25/11/2004 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 06019099
27/11/2004 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 676
29/11/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038017
29/11/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019285
30/11/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
01/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038072
09/12/2004 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/12/2004 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 685
16/12/2004 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
16/12/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06019937
16/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019944
16/12/2004 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
17/12/2004 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 06019952
18/12/2004 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 689
21/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038613
22/12/2004 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/12/2004 Publicación da lei BOPG Número: 695
29/12/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06038692
30/12/2004 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 06038710
30/12/2004 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 06038711
30/12/2004 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06038712
30/12/2004 Publicación da lei no DOG DOG Número: 253
28/01/2005 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 709
03/02/2005 Publicación da lei no BOE BOE Número: 29
09/03/2005 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 06040642
22/03/2005 Entrada do texto asinado pola Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de entrada: 06021794
saltar ao pe de páxina