saltar ao contido

Expediente: 06/PL-000043

Detalle do expediente

Extracto: de creación do Colexio Profesional de Tecnólogos dos Alimentos de Galicia

Número de rexistro de entrada: 06017162

Data de creación: 11/08/2004

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
11/08/2004 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 06017162
11/08/2004 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 06017162
24/08/2004 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
24/08/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06035325
01/09/2004 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/09/2004 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 06035592
07/09/2004 Publicación da iniciativa BOPG Número: 622
23/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018008
24/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018031
24/09/2004 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 06018032
27/09/2004 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 06036333
28/09/2004 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 638
28/09/2004 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/10/2004 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 654
18/10/2004 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 06018351
25/10/2004 Coñecemento da cualificación de emendas Mesa do Parlamento
09/11/2004 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
16/11/2004 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 06037689
16/11/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06018857
22/11/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
24/11/2004 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 06019041
26/11/2004 Designación da Ponencia Comisión
30/11/2004 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
saltar ao pe de páxina