saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Arrendamento con opción de compra (permite ao Parlamento adquirir as máquinas en propiedade co pago da última cuota), asistencia técnica e mantemento de impresoras e equipos multifuncionais
Tipo de contratación: Subministros
Procedemento: Aberto
Valor estimado do contrato : €333.960,00 con IVE
Datas de publicación
BOPG: 11-08-2017 BOE: 31-08-2017 DOUE: 10-08-2017
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100161_2.pdfDocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Desistencia do contrato por Acordo da Mesa de 18 de decembro 100021908  29-12-2017
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina