José Manuel Pérez Seco

Nacemento: A Capela - 1969

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de A Coruña
A Coruña

Biografía:

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.

Imaxe de José Manuel Pérez Seco

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Marzo de 2019
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Marzo de 2019
Venres
22
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Marzo de 2019
Xoves
21
10:35

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Marzo de 2019
Xoves
28
10:35

Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Marzo de 2019
Venres
22
11:00
Abril de 2019
Martes
16
11:00

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Abril de 2019
Martes
16
10:30

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Abril de 2019
Venres
05
10:30