José Manuel Pérez Seco

Nacemento: A Capela - 1969

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Circunscrición electoral:

Mapa da circunscrición de A Coruña
A Coruña

Biografía:

Delineante nas ramas industrial e edificios e obras, formado no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

A súa vida laboral desenvolveuse tanto na Administración pública como na empresa privada.

Na actualidade é secretario de Organización da Agrupación Socialista da Capela.

Imaxe de José Manuel Pérez Seco

Grupo Partido Socialista de Galicia

Asistencias aos órganos parlamentarios nos últimos 30 días

Pleno do Parlamento

Maio de 2019
Martes
28
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Xuño de 2019
Venres
14
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Xuño de 2019
Mércores
05
10:30

Mesa da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xuño de 2019
Martes
11
12:30