saltar ao contido

Asistencias de Luis Villares Naveira

Asistencias da actual lexislatura

Xunta de Portavoces

Outubro de 2016
Venres
28
13:30
Novembro de 2016
Venres
04
11:00
Martes
15
11:30
Decembro de 2016
Sábado
03
11:30
Martes
20
11:30
Xaneiro de 2017
Martes
10
11:30
Martes
17
11:30
Martes
31
11:30
Febreiro de 2017
Martes
28
11:30
Marzo de 2017
Martes
14
11:30
Martes
28
11:30
Abril de 2017
Martes
18
11:30
Maio de 2017
Martes
02
11:30
Xuño de 2017
Martes
13
11:30
Xullo de 2017
Martes
04
11:30
Luns
10
18:00
Venres
28
14:00
Setembro de 2017
Martes
05
11:30
Martes
19
11:30
Mércores
27
18:30
Outubro de 2017
Martes
10
11:30
Luns
16
18:45
Martes
31
11:30
Novembro de 2017
Martes
14
11:30
Decembro de 2017
Mércores
13
11:30
Xaneiro de 2018
Martes
16
11:30
Martes
30
11:30
Marzo de 2018
Martes
13
11:30
Abril de 2018
Martes
03
11:30
Mércores
11
14:00
Martes
17
11:30
Maio de 2018
Mércores
02
11:30
Martes
15
11:30
Xuño de 2018
Mércores
06
15:55
Martes
12
11:30
Xullo de 2018
Martes
03
11:30
Setembro de 2018
Martes
18
11:30
Outubro de 2018
Xoves
11
10:45
Martes
16
10:00
Venres
19
11:30
Martes
30
11:00
Novembro de 2018
Martes
13
11:30
Martes
27
11:30
Decembro de 2018
Mércores
12
11:30
Xoves
27
12:30
Xaneiro de 2019
Martes
22
11:30
Febreiro de 2019
Martes
05
11:30
Martes
19
11:30
Marzo de 2019
Martes
05
11:30
Mércores
20
10:00
Abril de 2019
Martes
02
11:30
Martes
09
09:30
Martes
30
09:15
Maio de 2019
Martes
21
11:30
Xuño de 2019
Martes
04
11:30
Xullo de 2019
Martes
02
11:30
Venres
26
11:30
Mércores
31
13:45
Setembro de 2019
Martes
03
11:30
Martes
17
11:30
Outubro de 2019
Martes
01
11:30
Martes
15
11:30
Sábado
19
11:30
Novembro de 2019
Martes
05
11:30
Martes
12
09:15
Decembro de 2019
Xoves
12
11:30
Xaneiro de 2020
Martes
21
11:30
Martes
28
09:15
Febreiro de 2020
Martes
11
11:30

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Martes
25
10:10
Mércores
26
10:00
Xullo de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Mércores
31
11:00
Setembro de 2019
Martes
10
10:00
Mércores
11
09:20
Mércores
25
10:00
Venres
27
11:00
Outubro de 2019
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Novembro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Luns
18
10:00
Martes
19
00:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Decembro de 2019
Martes
03
10:00
Mércores
04
10:00
Martes
17
00:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Xaneiro de 2020
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Febreiro de 2020
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00

Deputación Permanente

Xullo de 2017
Venres
28
12:00
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00
Xullo de 2019
Luns
29
13:00

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Novembro de 2016
Mércores
02
11:40
Martes
29
10:30
Decembro de 2016
Xoves
15
16:05
Venres
30
10:30
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:35
Abril de 2017
Mércores
19
16:05
Maio de 2017
Venres
05
10:35
Venres
19
10:30
Xullo de 2017
Venres
07
10:30
Venres
14
13:05
Setembro de 2017
Venres
08
10:35
Venres
22
10:35
Decembro de 2017
Xoves
07
10:30
Venres
22
10:05
Febreiro de 2018
Mércores
28
10:30
Marzo de 2018
Venres
23
10:35
Abril de 2018
Mércores
04
10:35
Maio de 2018
Venres
04
10:35
Mércores
16
10:30
Xullo de 2018
Venres
06
10:35
Setembro de 2018
Mércores
05
10:35
Outubro de 2018
Mércores
17
10:35
Novembro de 2018
Mércores
28
10:35
Decembro de 2018
Venres
28
10:30
Febreiro de 2019
Mércores
06
10:30
Mércores
20
10:35
Marzo de 2019
Xoves
14
10:30
Xoves
28
10:35
Maio de 2019
Mércores
22
10:30
Xullo de 2019
Venres
12
10:30
Setembro de 2019
Mércores
04
10:35
Mércores
18
10:30
Outubro de 2019
Mércores
02
10:30
Novembro de 2019
Mércores
27
10:35
Decembro de 2019
Mércores
11
10:35
Xoves
26
10:30
Xaneiro de 2020
Mércores
22
10:30

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Outubro de 2019
Xoves
17
10:30

Ponencia P.L. medidas de risco sanitario

Outubro de 2019
Xoves
17
14:00

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Mércores
07
16:35
Xoves
15
11:10
Luns
19
10:00
Martes
20
12:05
Mércores
21
16:05
Xaneiro de 2017
Xoves
26
11:35
Xoves
26
13:05
Outubro de 2017
Luns
30
10:00
Decembro de 2017
Xoves
07
13:03
Decembro de 2018
Venres
07
10:00
Venres
07
11:35
Setembro de 2019
Xoves
19
10:30
Outubro de 2019
Venres
25
16:35
Mércores
30
10:00
Mércores
30
11:20
Decembro de 2019
Xoves
05
16:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Febreiro de 2018
Xoves
15
10:35

Comisión de Peticións

Xullo de 2018
Xoves
05
12:30
Xullo de 2019
Luns
29
10:30
Outubro de 2019
Xoves
10
10:30

Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Xaneiro de 2020
Venres
17
10:30

Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Novembro de 2016
Martes
29
11:10
Maio de 2017
Martes
02
14:05

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Decembro de 2017
Mércores
13
16:05
Mércores
27
12:10
Febreiro de 2018
Luns
12
10:30

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Setembro de 2018
Xoves
27
11:30
Outubro de 2018
Mércores
17
16:00
Mércores
31
13:35
Decembro de 2018
Venres
28
14:00
Xaneiro de 2019
Martes
15
10:35
Xoves
17
10:35
Martes
22
10:35
Xoves
31
10:30
Febreiro de 2019
Xoves
21
10:35

Comisión de investigación sistema sanitario galego

Setembro de 2018
Xoves
27
12:30
Outubro de 2018
Mércores
31
16:00
saltar ao pe de páxina