saltar ao contido

Convocatoria da Xunta de Portavoces prevista para o día 17 de agosto de 2020, ás 11:30 horas

A Xunta de Portavoces, celebrará sesión o próximo día 17 de agosto de 2020, ás 11:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte:

Punto 1. Constitución da Xunta de Portavoces.
Punto 2. Audiencia sobre a fixación do número de membros de cada grupo parlamentario na composición das Comisións e da Deputación Permanente.
Punto 3. Fixación paridade na composición do Goberno.
Punto 4. Calendario sesións investidura e apertura de lexislatura.
Punto 5. Audiencia sobre a asignación de escanos no salón de sesión.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2020

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina